Stichting Arthur Cohen Cheiderfonds
RSIN 805147056

Contactgegevens:
Zeelandstraat 11
1082 BV Amsterdam
020-646 55 64

Bestuurssamenstelling:
F. J. Höchheimer, penningmeester
J. van der Graaf, secretaris

Beleidsplan:
Blijkt uit het bestuursverslag bij jaarrekening.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Doelstelling:
Overkoepelende organen, samenwerking en advies organen, fondsen op het gebied van welzijnzorg.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Blijkt uit het bestuursverslag bij jaarrekening.

Financiële verantwoording:
Het financieel jaarverslag is een geconsolideerd jaarverslag van de volgende vier stichtingen:

  • Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
  • Stichting (Maatschappelijke) Zorg Cheider
  • Stichting Arthur Cohen Cheiderfonds
  • Stichting Joodse Leerschool
 
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
Stichting (Maatschappelijke) Zorg Cheider
Stichting Arthur Cohen Cheiderfonds
Stichting Joodse Leerschool