Onderwijs
Het klimaat van de school kenmerkt zich door haar bijzondere karakter aan de hand van haar uitgangspunten. Eén van de doelen is de synthese tussen het reguliere Nederlandse onderwijs en de Joodse wet- en regelgeving.

De onderwijsactiviteiten staan mede in het teken van gebeurtenissen in het Joodse jaar, de intermenselijke verhoudingen, respect voor het Joodse gezag en Joodse normen en waarden. Bij de schoolactiviteiten is de joodse identiteit en de joodse kalender het uitgangspunt. In een aantal gevallen zijn er speciale regelingen of ontheffingen aangevraagd en verkregen, zoals de afwijkende vakantiedata.

De roosters zijn zo ingedeeld dat iedere dag begonnen wordt met het uitspreken van het ochtendgebed. Vanaf de Peuterspeelzaal wordt met het ochtendgebed een aanvang gemaakt en dit wordt voortgezet in het Basisonderwijs en het Voortgezet onderwijs. Na het ochtendgebed krijgen de kinderen Joodse les. Na de Joodse les is er een pauze voor de leerlingen waarna het reguliere programma start. De jongensklassen vanaf groep 5 van het Basisonderwijs hebben na het reguliere programma Joodse lessen tot 17.30 uur.

 
Peuterspeelzaal
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs