“Het Cheider is een school om trots op te zijn en ik zou zeggen: laat dat maar zien!”
Mevrouw M. Van der Hoeven (Minister van OCW van 2002-2006)
Algemene giften
Online giften
 
“Een levend monument dat alle publieke zorg en bescherming verdient!”
De heer B. Belder (Lid Europees Parlement voor de SGP en ChristenUnie)
Donaties / giften – algemeen
U kunt het Cheider op verschillende manieren ondersteunen

Incassomachtigingen

Klik hier voor incassomachtigingen.

Periodieke Gift

U kunt een periodieke gift aan onze stichting geven, deze gift kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. Als uw deel is ingevuld, kunt u deze overeenkomst naar ons opsturen.

Wij sturen uw overeenkomst dan ondertekend terug zodat u deze voor uw eigen administratie kan bewaren.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen middels het formulier dat u kunt downloaden
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Legaten

Ook legaten zijn uiteraard welkom. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.