Kinderdagverblijf
De groepssamenstelling is doorslaggevend voor de plaatsing. Het kinderdagverblijf is gevestigd in het gebouw van het Cheider, Zeelandstraat 11, Amsterdam. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.45 uur.

In de peutergids kunt u informatie vinden over het reilen en zeilen ons kinderdagverblijf. De gids is in .pdf onder deze link te downloaden.

Ook kunt u diverse Inspectierapporten van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider inzien via deze link.

Klachtenregeling

Het kinderdagverblijf is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een zelfstandige organisatie die als doel heeft de klachtenregelingen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang uit te voeren.

Zij hebben over 2015 een verslag gemaakt van de klachtenregistratie bij de peuterspeelzaal van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. Hier is uit gebleken dat er over 2015 geen klachten zijn ingediend door de ouders of door de commissie.

 

 
Kinderdagverblijf
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs