Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs op het Cheider biedt een bijzondere leeromgeving: naast de opleiding van VMBO T, HAVO of VWO, volgt de leerling ook een uitgebreid Joods programma.

Leerlingen worden niet alleen voorbereid om met behulp van een diploma hun plaats in te nemen in de Nederlandse samenleving, zij worden ook geschoold in de Joodse normen en waarden zodat zij hun identiteit met waardigheid kunnen uitdragen in een moderne en seculiere samenleving.

Dit religieus verrijkend perspectief wordt gevoed door Joodse vakken. Op de meisjesafdeling worden Joodse geschiedenis, Hasjkafah, Pentateuch en de Joodse wetten gedoceerd. De jongens leren de Talmoed, Pentateuch en de Joodse wetten.

Het religieuze karakter van de school is terug te vinden binnen alle vakken en activiteiten die op school worden aangeboden. Ook bij de zogenaamde ‘profane’ vakken wordt rekening gehouden met het Joodse karakter van de school. Dit betekent dat geen lesmateriaal, illustraties of beeldmateriaal worden aangeboden die als aanstootgevend worden ervaren.

Het programma van het VMBO T, HAVO en VWO omvat de reguliere vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie, management en organisatie, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, CKV, handvaardigheid en muziek. Ook Ivriet (modern Hebreeuws) en klassiek Hebreeuws zijn in het vakkenaanbod opgenomen. De overgangsnormen zijn gebaseerd op zowel profaan als Joods.

Op het Cheider wordt de leerling van het voortgezet onderwijs intensief begeleid. De leerstof wordt op een hoog niveau aangeboden door bekwame leraren. Het Cheider streeft er naar iedere leerling de gelegenheid te bieden de kennis op zijn niveau te verwerven. Mede omdat aan jongens en meisjes apart wordt lesgegeven, zijn de klassen klein en heterogeen. Dit betekent dat de verschillende klassen en niveaus tegelijk les krijgen van één leraar. Waar nodig, bieden wij RT-lessen aan. Deze begeleiding worden door mentoren bewaakt.

Na het behalen van het VMBO T, HAVO of VWO diploma en met het afsluiten van het Joods programma, zijn de leerlingen niet alleen voldoende voorbereid om een profane vervolgopleiding met succes te kunnen doorlopen. Maar ook om het Joods onderwijs op een seminarium te kunnen vervolgen.

 
Kinderdagverblijf
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs