Geweldige resultaten op het Cheider!
Publicatiedatum: 20 juli 2016 4004 keer gelezen

Eindexamen doen lijkt op topsport: er zijn jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan maar dan gaat het om pieken op het juiste ogenblik. Factoren die tijdens repetities en schriftelijke overhoringen geen doorslaggevende rol van betekenis spelen, tellen plotseling mee: zenuwen, faalangst, hypercorrectie, de neiging om goede antwoorden in foute te veranderen en de tijdsdruk. Er staat iets belangrijks op het spel: een felbegeerd diploma als eerste opstapje naar een onbekende toekomst waar werk en carrière een deel van gaan uitmaken.

Door mevrouw M. Feenstra

Dit jaar hebben de eindexamenleerlingen op het Cheider precies op het juiste moment gepiekt en al die moeizaam verworven kennis correct toegepast. Het resultaat is buitengewoon: alle acht leerlingen zijn geslaagd en drie leerlingen zelfs cum laude. Dit betekent honderd procent succes waarvan meer dan dertig procent cum laude. Wij feliciteren de geslaagden, hun ouders en docenten met deze geweldige prestatie.

Ondertussen heeft de inspectie de afgelopen weken het primair en voorgezet onderwijs van het Cheider bezocht en de school onder basistoezicht gesteld. Dat betekent dat de analyse van de school geen risico’s laat zien. De inspectie heeft vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs op het Cheider. Wij zijn blij met de behaalde resultaten van het afgelopen schooljaar en hopen na de vakantie weer een mooie, nieuwe start te kunnen maken!