Het verband tussen Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekkot
Publicatiedatum: 29 september 2016 3182 keer gelezen

Er bestaat een verband tussen Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Soekkot (Loofhuttenfeest). Met Rosj Hasjana kom je tot inkeer en de Allerhoogste oordeelt over jou met het oog op het komende jaar . Met Jom Kippoer kun je hopelijk het wellicht niet positieve deel van G’ds voorlopige besluit – door genade van de Eeuwige – door middel van je gebeden en berouwvolle voornemens afwenden.

Door de redactie

Met Rosj Hasjana staat de sjofar (de ramshoorn) centraal. In deze positie is G'd Rechter én Aanklager. Als u het geluidsfragment hoort, hoort u 4 verschillende tonen. De tonen heten tekia, sjewariem, teroea en opnieuw tekia. Deze 4 tonen vormen samen de 100 sjofartonen die op Rosj Hasjana worden geblazen. Deze 100 tonen komen wij a.h.w. ook tegen in het woord Schach (het dak van de loofhut): samech-chaf-chaf; met de getalwaarden 60-20-20. Bij elkaar opgeteld 100. Dit getal 100 komt weer overeen met de offerdienst in de Tempel op Jom Kippoer - Grote Verzoendag. De offers zijn vervangen door het dagelijks uitspreken van 100 berachot-zegeningen.

De reden waarom wij Soekkot vieren is niet alleen het herinneren aan het leven in tenten tijdens het 40 jarige verblijf bamidbar, in de woestijn, maar ook aan de beschermende wolk van G’d, Zijn Sjechienah-aanwezigheid. De Soekka symboliseert deze wolk waarin G’d Zijn volk beschermend in de woestijn omhelsde. Deze gedachte kan als volgt worden aangevuld:

Het dak van de Soeka is als het ware gemaakt van ‘pesolet-afval’. Van de zonde die wij met Jom Kippoer van ons afschudden bouwen wij symbolisch het dak van onze Soeka. Hierdoor maken wij van iets dat niet heilig is (pesolet-afval) iets heiligs (onderdeel van de soeka). Zo wordt de zonde van het afgelopen jaar verheven naar iets goeds: iets positiefs.

Wij grijpen weer even terug naar het verband tussen Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekot. Wij vinden symbolisch een analogie in de choepa van het Joodse huwelijk. 
De Eeuwige wil met het Joodse volk een relatie aangaan. Dat wordt in het feest van Rosj Hasjana gesymboliseerd: eroesien, de verloving. Na de verloving volgt de choepa, de trouwerij. Het is de gewoonte dat bruid en bruidegom de dag voor de choepa vasten en vergiffenis vragen voor hun eventuele misstappen in het leven voorafgaand. Hier zien wij Jom Kippoer terug.

De synagogedienst op Jom Kippoer eindigt met het Ne’iela-gebed, een gebed zo intiem dat men als het ware alleen met G’d is. Dit komt overeen met het samenzijn van bruid en bruidegom in de cheder jichoed-kamer. waar bruid en bruidegom na de huwelijksvoltrekking sfeervol samen hun vasten beeindigen. Na de choepa volgt een week waarin familie en vrienden het bruidspaar steeds weer een maaltijd aanbieden. Deze maaltijden heten de sjèva' berachot-zeven zegeningen. Deze feestelijke week komt overeen met de zeven vreugdevolle dagen van het blije Soekotfeest.

En dan komt het Slotfeest-Sjeminie Atseret. Tijdens dit feest bidden wij tot G’d voor regen. Regen symboliseert hetgeen zich tussen hemel en aarde afspeelt. De aarde geeft het resultaat van wat wij hebben geplant en de Eeuwige voorziet onze beplanting van regen.

Regen: Onze goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn te vergelijken met zaadjes die G’ds ‘regenzegen’ nodig hebben om te ontspruiten. Onze zaadjes, onze voornemens om het hele jaar te proberen een goede Jood, een goed mens, te zijn, de kracht te hebben G’ds geboden te vervullen. G’ds zegen is daarbij onontbeerlijk.

De bijzondere dagen van de Joodse maand Tisjri worden met Simchat Tora afgesloten. Zoals G’d ons in de Soeka heeft omarmd, zo omarmen wij Hem nu, dansend met de Tora. Simchat Tora symboliseert de intimiteit tussen man en vrouw, het meest grootse gebod binnen het Joodse huwelijk.

Met Simchat Tora dansen wij, dansen en dansen, steeds weer ons verheffend boven de sleur van het dagelijkse leven. Het is de dynamiek van het Jodendom.

Tenslotte: de feesten Rosj Hasjana, Jom Kippoer en Soekkot komen voor in Psalm 27: "Ledawied.Hasjem orie vejisj’ie… kie jits’peneenie wesoeko... van David: Hasjem is mijn Licht en Mijn Redding… want Hij zal mij verbergen in Zijn tent.” Tehilliem/Ps. 27:1 en 5.

Hoe worden deze woorden begrepen? Als volgt: 'Hasjem is mijn Licht' heeft betrekking op Rosj Hasjana. 'Mijn Redding' heeft betrekking op Jom Kipoer en 'Hij zal mij verbergen in Zijn tent' heeft betrekking op Soekot. Dat, dat alles in het nieuwe jaar moge waar worden!

Sjana towa wechag sameach- een goed en zoet jaar!

 

Het artikel is overgenomen uit “Rond de Bron” van de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider nr. 56, 5774.