Dankbrief aan alle donateurs
Publicatiedatum: 01 januari 2017 3504 keer gelezen

Lieve vrienden en vriendinnen, 

Rond de Bron is een vast en zeker onderdeel geworden van het bestaan van het Cheider, de Bron. Best logisch, want als er alleen een Bron is en rondom die Bron is er niets, slechts een diepe onbegaanbare afgrond, dan kan de Bron niet bereikt worden en verliest de Bron zijn bestaansrecht.

U, trouwe lezers van Rond de Bron, zorgt er voor dat het Cheider nog steeds bestaat, ondanks alles. U vult jaar na jaar, maand na maand, dag na dag de afgrond, de leegte rond de Bron met uw vrijwillige financiële bijdragen. U voelt het zelf wellicht niet zo, want u doneert omdat het een gebod van de Eeuwige is om, waar mogelijk, bij te springen. Uw bijdrage is in uw ogen slechts uiterst bescheiden en u vindt mijn vergelijking met de leemte Rond de Bron overdreven………..

Enige weken geleden was ik gevraagd om ergens bij een plechtige met emoties beladen bijeenkomst een toespraak te houden. Na afloop van mijn toespraak kwam een man naar mij toe om mij te bedanken. De tranen stonden in zijn ogen, hij pakte mijn hand, hield me stevig vast, maar hij zei geen woord. Die warme ontroerende stilte was zo intens, zo oprecht en uniek, zo door en door gemeend, dat dit voor mij het hoogtepunt was van de bijeenkomst. Zijn warme handdruk voel ik nog steeds, die laat me niet los.

Op Chanoeka herdenken wij de strijd die gevoerd werd om G’ds woord zuiver en oprecht te houden. De strijd van een minderheid tegen een overheersende meerderheid, van gelovigen tegen afvalligen, van oprechtheid tegen een corrupte samenleving. Hoe wordt door de eeuwen heen jaarlijks die Chanoeka overwinning herdacht? Met fakkels, vuurwerk, veel lawaai, toeters en bellen? Of met het ontsteken van zuivere vlammetjes in een mooie bescheiden Menora, kandelaar?

U, trouwe lezer van Rond de Bron, steunt ons niet met grote bedragen, geen brandende fakkels en gillend lawaai. Uw gift is bescheiden van omvang. Maar de bezieling en de zuiverheid die erin zitten, brengen licht en warmte, stralen en verdrijven duisternis! Als we dadelijk overal ter wereld het wonder van Chanoeka, het Inwijdingsfeest, herdenken, verschijnen er geen grote fakkels ten tonele, maar bescheiden zuivere vlammetjes. Vlammetjes die herinneren aan de strijd der Maccabeeërs tegen de toenmalige trend die alleen het fysieke wenste te respecteren. Alles draaide om een mooi lichaam. De sportscholen, de gymnasia, moesten de jeugd vormen. Voor inhoud en spiritualiteit, een soort Cheider, was in die Griekse cultuur geen plaats. Lichamelijk en geestelijk gehandicapten werden geëlimineerd, omdat ze niet in het Hellenistische fysieke denken pasten. Alles draaide om materiële schoonheid…….. 

Ook in onze tijd valt er van alles te bevechten. Maar uiteindelijk zorgen de kleine en zuivere vlammetjes voor de overwinning van het goede over het kwaad. 

Voor het Cheiderbestuur bent u de echte Menora. U verwarmt ons, jaar in jaar uit, maand in maand uit, dag in dag uit. Ieder van u had ik graag persoonlijk willen bedanken, maar dat gaat niet lukken, want u bent, G’d zij dank, met velen. Maar weet, dat als ik dadelijk de Menora zie branden, dan denk ik niet alleen aan de redders van toen, maar ook aan de redders van nu. U, trouwe lezer van Rond de Bron, zie ik in de vlammetjes. 

Dank voor de warmte die u ons het afgelopen jaar weer heeft geschonken, voor de leemte die u vult, voor de steun die u geeft, voor de oprechte bijdrage in de vorm van een donatie. Goede gezondheid, G’ds zegen en nog vele jaren met allen die u dierbaar zijn.

Rav B. Jacobs, opperrabbijn en vicevoorzitter