Dankbrief voor alle gulle gevers
Publicatiedatum: 12 oktober 2015 3072 keer gelezen
Beste lezers en donateurs,

Ik heb een probleem!

Als we spreken over de waarde van het leven dan staat de Joodse wet, de Bijbel, niet toe dat we een onderscheid maken tussen het zinvolle leven van een professor en het ogenschijnlijk minder zinvolle leven van een medemens met een verstandelijke handicap. Ook mogen we niet stellen dat vijf minuten van mijnheer A minder belangrijk zijn dan vijf jaar van mijnheer B. Om nog maar te zwijgen over het onderscheid tussen de rijken der aarde en zij die nauwelijks genoeg bezitten om eten te kopen.

Het Cheider heeft het om meerdere redenen moeilijk. Financieel zijn we nog geen economisch lucratief bedrijf en, klein als we al zijn, zien we jonge beginnende orthodoxe gezinnen ons land verlaten. Daar zullen zeker meerdere factoren spelen die een gezin ertoe brengen om Nederland te gaan verlaten: de Joodse gemeenschap is te klein en dus is er weinig echt Joods leven. Maar ook: het opkomend antisemitisme. Meer en meer wordt de link getrokken naar de jaren dertig. Terecht? Geen idee. Maar het zingt wel rond. En dus zien we helaas een aantal gezinnen ons Cheider verlaten. En dus wordt de uitdaging om het Cheider, een levend Joods Monument, vooral levend te houden. En dat gaat zeker gebeuren, want hoezeer we ook bezorgd blijven, toch bestaan we en zullen we blijven bestaan: trots en fier! Om het Jodendom dat eens zo sterk aanwezig was en een essentieel onderdeel vormt van onze Nederlandse cultuur, voor Nederland te behouden.

Maar wat is mijn probleem, vraagt u zichzelf wellicht af?

Wij mogen G.Z.D. heel veel giften ontvangen. Sommige giften zijn zeer substantieel, grote bedragen. De gever van een groot bedrag ontvangt een dankbriefje. Maar de kleine gevers? Behoren die niet ook een fatsoenlijke dankbrief te ontvangen voor hun gulle gift voor het Cheider? Ja, het klopt, we organiseren speciaal voor onze donateurs jaarlijks en soms twee keer per jaar een bustocht naar Joods Antwerpen, eten bij Hoffy’s, bezichtigen een sjoel, een hoedenwinkel, een middeleeuwse Boekenwinkel, een koosjere bakkerij…….Ook de Open Cheider Dag met de rondleiding door de school die u zo’n warm hart toedraagt……Teken van dank voor al onze donateurs, groot en klein. Maar toch!

Vandaar nu deze dankbrief, bedoeld voor ieder die ons Cheider heeft bedacht met een gift. Of die gift groot is of heel bescheiden, telt niet mee. De warmte waarmee wordt geschonken, de bezieling en de betrokkenheid!

Namens bestuur, medewerkers en al onze kinderen: heel veel dank!

B. Jacobs, opperrabbijn

Vicevoorzitter