Vrijheid, blijheid?
Publicatiedatum: 11 februari 2016 2573 keer gelezen

In januari was het 71 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz is bevrijd. Voor de wereld een moment om stil te staan bij alle onmenselijkheden die daar zijn gebeurd. En om zich voor te nemen: dit nooit weer! Maar tegelijkertijd zien we in de media programma's met namen als 'mijn vrijheid, jouw vrijheid'. De vrijheid staat onder druk. De moderne wereld heeft het moeilijk om te gaan met haar vrijheid.

Door Rav Groenewoudt

Maar voor wie goed leest staat er in de Tora een heel duidelijke aanwijzing hoe iets goeds je van je vrijheid te maken. Want in Exodus, het verhaal van de bevrijding van onze voorouders uit Egypte uit de slavernij, staat .iets opvallends. Mozes zegt tegen onze voorouders: “Jullie mogen jullie huizen niét verlaten tot de ochtend, opdat de Verdelger niet in jullie huizen zal komen”. Om middernacht was de “dood van de eerstgeborenen”. Daarna liet fara'o ze vrij, maar ze mochten hun huizen niet uit tot de volgende ochtend. Want anders zou de 'verdelger' komen. Wat wordt bedoeld met ‘de verdelger’?

Ik heb eens gehoord dat de vrijheid zèlf de verdelger kan zijn! Het gevoel van bevrijding na jarenlange onderdrukking kan de mens tot wilde en ongecontroleerde daden aanzetten. Zoals wij ook in het jongste verleden hebben gezien dat mensen gingen plunderen, moorden enz. na een revolutie. Vrijheid leidde tot chaos en ellende.

Zo is de vrijheid niet bedoeld en wordt vrijheid niet goed gebruikt. Zo wordt de vrijheid zelf het probleem. Maar wat dan wel? Vanuit de onderdrukking van fara'o naadloos overstappen naar de leiding van de Tora en Mozes is de echte bevrijding. En daarom moesten ze thuis afwachten - op gezag van Mozes. Er bestond namelijk geen gezagsvacuüm: direct van Farao naar Mozes. En Mozes betekende G’ddelijke regels en Hemelse begeleiding. Zo willen wij onze vrijheid beleven, toen en nu.

Na 71 jaar gaat de moderne wereld weer moeilijk met haar vrijheid om, omdat zij moeite heeft met regels, normen en met religie in het algemeen. Met mensen met andere regels en fatsoensnormen, weet men al helemaal niet hoe zij daarmee om moet gaan! Pas als mensen begrijpen dat echte vrijheid niet betekent: doe maar raak, maar eerder: leef je leven op de manier die G’d van ons wil en respecteer - dus!- alle andere mensen, dan zullen wij allemaal optimaal van de vrijheid kunnen genieten om tot bloei te komen en om te kunnen groeien.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Rond de Bron nummer 58 2015/5775
Afbeelding©Brainknittings

©Rond de Bron 2016