Helpt u ons?

Het Cheider is sinds de oprichting een monument. Geen monument van steen, maar een levend monument. Het Cheider levert in Nederland zijn bijdrage aan de basis van de West-Europese cultuur die gebaseerd is op het joods-christelijk denken. Als Cheidergemeenschap vragen wij u daarom: Helpt U ons te kunnen doorgaan met het traditioneel-Joodse onderwijs in Nederland? Bouw mee aan de toekomst van Joods Nederland.

Donaties / giften – algemeen

U kunt het Cheider op verschillende manieren ondersteunen:

Incassomachtigingen
Klik hier voor het formulier Incassomachtiging.

Periodieke Gift
U kunt een periodieke gift aan onze stichting geven, deze gift kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld‘ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider. Als uw deel is ingevuld, kunt u deze overeenkomst naar ons opsturen.

Wij sturen uw overeenkomst dan ondertekend terug zodat u deze voor uw eigen administratie kan bewaren.

Uw gift is een periodieke gift als

  • u de gift hebt laten vastleggen middels het formulier dat u kunt downloaden
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Legaten
Ook legaten zijn uiteraard welkom. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
t.a.v. Secretariaat
Postbus 7828
1008 AA Amsterdam
Tel. 020-646 55 64
Fax 020-642 53 45
E-mail: secretariaat@cheider.nl