Over Cheider

Na de Tweede Wereldoorlog was er van het Joodse leven in Nederland nog maar heel weinig over. Niet alleen de Joodse gemeenschap was hierdoor kleiner geworden, ook het traditioneel orthodox-joods denken dreigde verloren te gaan. De mogelijkheid van Joods onderwijs was hierdoor uiterst beperkt geworden.
In 1974 richtte de heer Arthur Cohen het Cheider op en is op zijn vierkamerflat in Amsterdam gestart met onderwijs aan vijf leerlingen. Het Cheider, wat “kamer” betekent, is inmiddels uitgegroeid tot een school met 120 leerlingen.

De missie van het Cheider is het aanbieden van zowel Joodsreligieus als profaan onderwijs binnen de ideologie dat gestoeld is op de Joodse regelgeving vanuit de Thora en Talmoed die is vastgelegd in de Godsdienst Codex. Dit laatste gebeurt in overeenstemming met de waarden en de levensbeschouwing van het Thora-getrouwe Jodendom waarbij het Woord van de Eeuwige als bindend wordt ervaren. Zijn woorden zijn Zijn waarheden die Hij heeft vastgelegd in de Thora en zoals de Eeuwige deze in alle volledigheid heeft geopenbaard op de berg Sinaï.

Het Cheider is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als onderwijsinstelling. Hierdoor wordt het Cheider volgens rijksnormen bekostigd. Door het unieke karakter van de school wordt er naast het profane onderwijs ook joods onderwijs gegeven. Het joodse onderwijs en de noodzakelijke beveiliging van de school worden uit eigen middelen en subsidies betaald.


Meld hier uw kind aan


Laatste nieuws

14 juli 2020 22 Tammoez 5780

Vacature leraar Biologie (0,2500-0,3000 WTF) - schooljaar 2020/2021

De orthodox-Joodse school het Cheider in Amsterdam Buitenveldert is dringend op zoek naar een leraar Biologie voor leerlingen van het voortg...
Lees meer
23 juni 2020 1 Tammoez 5780

Contact pers

Het Cheider verwijst voor vragen over het recente inspectierapport naar de zienswijze en beleidsreactie van het bestuur welke bij het rappor...
Lees meer
4 juni 2020 12 Siwan 5780

Eindexamen 2020

Dit schooljaar hebben vijf leerlingen examen afgelegd. Wij zijn verheugd u mede te delen dat alle vijf de kandidaten zijn geslaagd. Twee lee...
Lees meer