Eindexamen 2020

Dit schooljaar hebben vijf leerlingen examen afgelegd.
Wij zijn verheugd u mede te delen dat alle vijf de kandidaten zijn geslaagd.

Twee leerlingen hebben hun VMBO-diploma behaald (waarvan één cum laude), twee leerlingen een HAVO-diploma en een leerling een VWO-diploma.

Wij feliciteren al onze geslaagden met het behalen van hun diploma!