Eindexamen

Dit schooljaar hebben zes leerlingen examen afgelegd.
Wij zijn verheugd u mede te delen dat alle zes de kandidaten zijn geslaagd.

Drie leerlingen hebben hun VMBO-diploma behaald, twee leerlingen een HAVO-diploma en een leerling een VWO-diploma.

Wij feliciteren al onze geslaagden met het behalen van hun diploma!