Nieuws


23 juni 2020 1 Tammoez 5780

Contact pers

Het Cheider verwijst voor vragen over het recente inspectierapport naar de zienswijze en beleidsreactie van het bestuur welke bij het rappor...
Lees meer
16 juni 2020 24 Siwan 5780

Vacature leraar lichamelijke opvoeding (0,3-0,4 WTF) - schooljaar 2020/2021

De orthodox-Joodse school het Cheider in Amsterdam Buitenveldert is dringend op zoek naar een leraar lichamelijke opvoeding voor groep 1-3, ...
Lees meer
4 juni 2020 12 Siwan 5780

Eindexamen 2020

Dit schooljaar hebben vijf leerlingen examen afgelegd. Wij zijn verheugd u mede te delen dat alle vijf de kandidaten zijn geslaagd. Twee lee...
Lees meer
26 maart 2019 19 Adar II 5779

Vacatures bestuur

Het bestuur van het Cheider bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. De heren H. Loonstein, D. Elburg en L. Koppenhol m...
Lees meer