Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
RSIN 003653250

Contactgegevens:
Zeelandstraat 11
1082 BV Amsterdam
020-646 55 64

Bestuurssamenstelling:
Dhr. H. Loonstein, voorzitter
Dhr. D. Elburg

Beleidsplan:
Blijkt uit het bestuursverslag bij jaarrekening.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Doelstelling:
Onderwijs

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Blijkt uit het bestuursverslag bij jaarrekening.

Financiële verantwoording:
Het financieel jaarverslag is een geconsolideerd jaarverslag van de volgende vier stichtingen:

  • Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
  • Stichting (Maatschappelijke) Zorg Cheider
  • Stichting Arthur Cohen Cheiderfonds
  • Stichting Joodse Leerschool
 
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
Stichting (Maatschappelijke) Zorg Cheider
Stichting Arthur Cohen Cheiderfonds
Stichting Joodse Leerschool